PHDDEGREETHAI.COM

PhD Gaziantep - PhD programs Gaziantep - PhD Gaziantep

PhD นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและประเทศที่มีการมอบวุฒิการศึกษานี้ นักวิชาการส่วนใหญ่เข้าศึกษาปริญญาเอก เนื่องจากแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาการ รวมทั้งความอยากรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับสาขาวิชาสนใจ  

มหาวิทยาลัยในตุรกีให้ทั้งสองหรือสี่ปีของการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีในขณะที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีอายุอย่างน้อยสองปี มีประมาณ 820 สถาบันอุดมศึกษาในตุรกีรวมทั้ง 76 มหาวิทยาลัยที่มีการลงทะเบียนเรียนรวมกว่า 1 ล้านคน คุณภาพของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยตุรกีแตกต่างกันมากบางคนให้การศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกในหุ้นที่มีโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียง

Gaziantep เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะมันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างต่อเนื่องสืบมาจาก 3650 ปีก่อนคริสตกาล มีสองสาธารณะและมหาวิทยาลัยเอกชน

PhD Gaziantep - Take your PhD Gaziantep. Get all PhD program and school information. Save time and contact the school directly here!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา

Hasan Kalyoncu University
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 4 ปี กันยายน 2019 ตุรกี Gaziantep

อาจารย์ของเราในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงนี้