Keystone logo

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โมเลกุล ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ใน สหรัฐอเมริกา สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • สหรัฐอเมริกา
  • ชีววิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์โมเลกุล
  • ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โมเลกุล ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

หัวข้อที่พบบ่อยในโปรแกรมชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้แก่ ภูมิคุ้มกันวิทยาศาสตร์ไบโอฟิล์มและวัสดุชีวภาพ การสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้อาจทำให้นักเรียนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยาและระบบนิเวศน์ด้วยความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาครองอันดับโลกและประเทศนี้ยังมีสถานที่เรียนที่น่าตื่นเต้นมากมาย ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลของรัฐ และอาจมีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาหลายแสนคน

ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์