Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 7 เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ ใน สหรัฐอเมริกา 2024

7 เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ ใน สหรัฐอเมริกา 2024

ภาพรวม

ชั้นเรียนจิตวิญญาณอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องความศรัทธาในโลก และมักจะส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อและปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังมุมมองทางศาสนาที่เฉพาะเจาะจง สาขาวิชานี้สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในหัวข้อเทววิทยา รวมทั้งแนวทางทางประวัติศาสตร์ แนวทางทางปรัชญา และแนวทางทางภาษาศาสตร์

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาครองอันดับโลกและประเทศนี้ยังมีสถานที่เรียนที่น่าตื่นเต้นมากมาย ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลของรัฐ และอาจมีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาหลายแสนคน

ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาเต็มเวลาคือการศึกษาที่กำหนดให้นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยปกติเป็นเวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อวัน ประโยชน์หลักของการเรียนเต็มเวลาคือทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ในระยะเวลาอันสั้น สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้นหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • สหรัฐอเมริกา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
  • เต็มเวลา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน