Keystone logo

11 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา เทววิทยา ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา เทววิทยา ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ

ปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตเป็นหนึ่งในองศาที่สูงที่สุดที่มี จุดเน้นของการวิจัยอิสระมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความรู้ใหม่ ๆ ที่มุ่งแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง โปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้เวลาสี่ปี วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำเร็จ

ปริญญาเอกด้านจิตวิญญาณคืออะไร? มันสำรวจบางส่วนของคำถามที่ใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือศูนย์กลางของหลายคำถามเหล่านั้น การเรียนการสอนในหลักสูตรไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ แต่เป็นบทบาทที่พวกเขาเล่นในชีวิตของผู้คน มีหลายประเภทของความพิเศษที่เราสามารถติดตามได้ในด้านจิตวิญญาณ นักเรียนอาจเลือกให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาเรื่องอภิบาลศาสนาคริสต์จิตวิทยาหรือการศึกษาสตรี บุคคลอาจศึกษาบทบาทจิตวิญญาณที่มีต่อสุขภาพของคนในหัวข้ออื่น ๆ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิญญาณมักมีทักษะด้านการบริหารและการจัดองค์กรตลอดจนการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า คุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนเมื่อใฝ่หาอาชีพหรือในแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายในการได้รับปริญญาเอกด้านจิตวิญญาณอาจแตกต่างกันไปตามสถาบันและหลักสูตร เงินทุนอาจมีให้สำหรับนักเรียน นักเรียนที่คาดหวังควรหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองและติดต่อสำนักงานการรับสมัครสำหรับรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีระดับปริญญาเอกด้านจิตวิญญาณ นักเรียนอาจมีอาชีพเป็นนักจิตวิทยาฝ่ายจิตวิญญาณผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณนักบวชหรือผู้เยียวยาจิตวิญญาณ พวกเขาสามารถเตรียมการสำหรับการวิจัยขั้นสูงการเขียนหรือการสอนในสถานที่ของมหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาอาจมีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการโรงเรียนศาสนานักสังคมสงเคราะห์นักแปลพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนหรือนักเขียนหรือผู้สื่อข่าว

อาจมีโอกาสสำหรับการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิญญาณออนไลน์แม้ว่าหลายหลักสูตรอาจมีลักษณะภายในมหาวิทยาลัยก็ตาม ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร