PHDSTUDIES

จริยศาสตร์ Programs - Search for the top PhD programs here - จริยศาสตร์

ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) เป็นหลักสูตรระดับสูงซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องมีการวิจัยอิสระอย่างกว้างขวาง มีให้เลือกหลายสาขาวิชาโดยสามารถใช้เวลาในการดำเนินการได้ถึงสี่ปี

ปริญญาเอกด้านจริยธรรมคืออะไร? ในหลักสูตรนี้นักเรียนอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรัฐศาสตร์การดูแลสุขภาพธุรกิจโลกาภิวัฒน์และเศรษฐศาสตร์ นักเรียนอาจใช้กรณีศึกษาเพื่อช่วยในการเรียนรู้แนวคิดด้านจริยธรรมขั้นสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตร หัวข้อหลักสูตรอาจรวมถึงจริยธรรมและปรัชญาสิทธิมนุษยชนและกฎหมายธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและทฤษฎีจริยธรรมขั้นสูง ในหลักสูตรส่วนใหญ่การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของวิทยานิพนธ์ของนักเรียน

หนึ่งในผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนในระดับนี้ก็คือความสามารถในการคิดอย่างจริงจัง พวกเขายังได้รับการวิจัยและการเขียนทักษะและทักษะขององค์กร

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเป็นและควรเป็นปัจจัยในการเลือกโรงเรียนก็ไม่ควรยับยั้งคนจากการใฝ่หาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนรวมถึงสถานะถิ่นที่อยู่สถานที่ตั้งของโรงเรียนระยะเวลาของโครงการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆสามารถช่วยนักเรียนหาทางเลือกที่เหมาะสม

ทักษะที่ได้จากการได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านจริยธรรมช่วยให้เกิดอาชีพในหลากหลายอาชีพและสาขาวิชาและอาชีพที่เฉพาะเจาะจงมักเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายของนักเรียน งานมืออาชีพทั่วไป ได้แก่ ครูมัธยมศึกษานักวิจัยและที่ปรึกษาสำหรับองค์กรทางกฎหมายและโรงเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาอาจเลือกที่จะดำเนินการวิจัยที่เป็นอิสระสำหรับรัฐบาลธุรกิจและสิ่งพิมพ์ทางกฎหมายที่หลากหลาย พวกเขาอาจเลือกที่จะทำธุรกิจอิสระและเสนอความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจริยธรรมของพวกเขาในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ใช้แคตตาล็อกออนไลน์ของเราเพื่อค้นหาตัวเลือกในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับปริญญาเอกด้านจริยธรรม ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

 

1 ผลการค้นหาสำหรับ จริยศาสตร์ Filter

ปริญญาเอกในเทววิทยาปฏิบัติและทั่วโลกและจริยธรรมศาสนศาสตร์

Charles University Protestant Theological Faculty
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเทววิทยาเชิงปฏิบัติและเชิงปฏิบัติและจริยธรรมเชิงเทววิทยามีไว้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนตามปกติสำหรับการศึกษาขั้นสูงความสามารถในการคิดท ...

อ่านเพิ่มเติม