PHDSTUDIES

การเป็นผู้นำองค์กร Programs - Search for the top PhD programs here - การเป็นผู้นำองค์กร

การบรรลุปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จำเป็นต้องมีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกของเขา มีให้เลือกหลายสาขาการศึกษาระดับปริญญานี้จะเปิดประตูสู่อาชีพของแต่ละคน

ปริญญาเอกด้านความเป็นผู้นำในองค์กรคืออะไร? ระดับนี้เน้นการเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการให้คำปรึกษาการสอนการวิจัยและการเป็นผู้นำในสาขาวิชาและอุตสาหกรรมต่างๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนำทฤษฎีการเป็นผู้นำขององค์กรในภาคธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันกับผู้นำทั่วโลกเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางปัญญาและอาชีพ นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลงานของตนเองเพิ่มทักษะในการสื่อสารและพัฒนาทักษะขององค์กรที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ

ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการเป็นผู้นำองค์กรนี้นักเรียนสามารถได้รับทักษะที่มีคุณค่าเช่นการสื่อสารที่ชัดเจนและทักษะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ทั้งสองอย่างนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพ นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญานี้อาจได้รับการเตรียมการเพื่อเข้าทำงานและก้าวหน้าในอาชีพของตนได้อย่างรวดเร็ว

ปริญญาเอกด้านความเป็นผู้นำในองค์กรเป็นหลักสูตรที่ยาวนานโดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการทำงานสามปี ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือก นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อการวิจัยโครงการที่เสนอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของแต่ละบุคคล

บุคคลที่บรรลุระดับปริญญาเอกด้านความเป็นผู้นำในองค์กรจะมีตัวเลือกอาชีพที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด บางส่วนของเหล่านี้รวมถึงการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในฐานะศาสตราจารย์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ปรึกษาทางธุรกิจในสาขาต่างๆนักวิเคราะห์การจัดการผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้จัดการค่าตอบแทนการประชุมหรือวางแผนวางแผนและผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย , ท่ามกลางคนอื่น ๆ. ความมั่งคั่งของตัวเลือกอาชีพที่ทำงานให้บุคคลแสดงความพึงปรารถนาของการศึกษาระดับปริญญา

การก้าวหน้าทางการศึกษาของคุณยังสามารถก้าวไปสู่อาชีพของคุณ กับสถาบันที่มีอยู่ทั่วโลกและออนไลน์ด้วยคุณมีทางเลือกในการศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลา หากต้องการค้นหาแบบเต็มให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำเที่ยว

1 ผลการค้นหาสำหรับ การเป็นผู้นำองค์กร Filter

ปริญญาเอกในการเป็นผู้นำในองค์กร

Pan Africa Christian University
ดุษฎีบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรผู้นำองค์กรมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักวิชาการที่มีข้อมูลสำหรับบริบทในระดับโลกและระดับโลกที่มีความสมบูรณ์สูงซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการนำความร ...

อ่านเพิ่มเติม