การสื่อสาร Programs - Search for the top การสื่อสาร programs here! - การสื่อสาร

การสื่อสาร Programs - Search for the top PhD programs here - การสื่อสาร

การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นสหวิทยาการเขตที่ตรวจสอบวิธีการเห็นอกเห็นใจและพฤติกรรมการสื่อสาร เพราะมันเป็นสหวิทยาการนักเรียนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันหลายมืออาชีพและนักวิชาการไล่ตามระดับปริญญาเอกการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรการสื่อสารแสดงให้เห็นถึงความอยากรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและงบที่พวกเขาทำและความสามารถของพวกเขาที่จะดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ

ปริญญาเอกการสื่อสารเป็นวิทยาศาสตร์สังคมต้องวิจัยอย่างเข้มข้นของกระบวนการและผลกระทบของการสื่อสาร จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลายคนถือการสื่อสารไปในการประกอบอาชีพในสถาบันการศึกษาการวิจัยหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ทักษะการวิจัยที่แข็งแกร่งจะต้อง

โปรแกรมปริญญาเอกการสื่อสารต้องใช้หลักสูตรในหลักสูตรแกนกลางของสถิติทฤษฎีการสื่อสารและวิธีการเชิงประจักษ์เช่นเดียวกับหลักสูตรในสาขาที่เชี่ยวชาญ ตัวอย่างบางส่วนของพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายจริยธรรมชุมชนออนไลน์, การเมือง, เยาวชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอกหลักสูตรการสื่อสารอาจจะมีการจัดสัมมนาโครงการและบางคนอาจจำเป็นต้องมีผู้สมัครในการสอน หลังจากการพัฒนาพื้นที่ความเชี่ยวชาญและการดำเนินการวิจัยอย่างเข้มข้นนักเรียนต้องกรอกวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับการปกป้องในด้านหน้าของแผงของผู้เชี่ยวชาญในสาขา

ถ้าเสียงเอกการสื่อสารกับความสนใจของคุณแล้วจะดูผ่านตัวเลือกด้านล่างและคุณอาจหาโปรแกรมสำหรับคุณ!

อ่านเพิ่มเติม

ฮ่องกงปริญญาเอกโครงการคบหา

The Hong Kong Polytechnic University, Department of English
Campus เต็มเวลา 3 - 4  September 2018 ฮ่องกง Kowloon

โครงการนี​​้จะช่วยให้นักเรียนจากทั่วโลกมีโอกาสที่จะเรียนปริญญาเอกในหนึ่งของฮ่องกงมหาวิทยาลัยอันดับที่สูง หากคุณมีความสนใจในการทำวิจัยที่ทันสมัย​​ในหนึ่งในพื้นที่ดังต่อไปนี้ PolyU ที่มีชื่อเสียงของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นสถานที่สำหรับคุณ [+]

. เรียนปริญญาเอกในเอเชีย 's โลกเมือง โครงการนี​​้จะช่วยให้นักเรียนจากทั่วโลกมีโอกาสที่จะเรียนปริญญาเอกในหนึ่งของฮ่องกงมหาวิทยาลัยอันดับที่สูง หากคุณมีความสนใจในการทำวิจัยที่ทันสมัย​​ในหนึ่งในพื้นที่ดังต่อไปนี้ PolyU ที่มีชื่อเสียงของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นสถานที่สำหรับคุณ: ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาในบริบทที่เป็นมืออาชีพ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ระบบในการทำงาน คุณสมบัติที่สำคัญของโครงการมิตรภาพ ค่าจ้างรายเดือนของ HK $ 20,000 (ประมาณ US $ 2,600) การประชุมประจำปีและค่าเผื่อการเดินทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ HK $ 10,000 (ประมาณ US $ 1,300) ทุนการศึกษาการเรียนการสอน 3 ปีและรับประกันที่พักฮอลล์ในปีแรกสำหรับ PolyU ได้รับพระราชทานรางวัล วันสำคัญ ยื่นคำขอเริ่มต้น RGC: 1 ธันวาคม 2015, 00:00 (เวลาฮ่องกง) ยื่นคำขอแบบเต็มไป PolyU: 1 ธันวาคม 2015, 23:59 (เวลาฮ่องกง) ข้อกำหนดการบริหารจัดการ คุณควรจะทำให้ใบสมัครของคุณเริ่มต้นที่จะรับเงินอุดหนุนจากสภาวิจัย (RGC) ของฮ่องกงผ่านระบบออนไลน์โครงการของสมาคมที่จะได้รับหมายเลขอ้างอิงก่อนที่จะส่งโปรแกรมเต็ม เมื่อคุณใช้สำหรับการเข้าสู่ PolyU ผ่านโครงการทุนคุณจะได้รับการพิจารณาควบคู่กันไปสำหรับสถานที่ปกติได้รับมอบหมายให้มหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรางวัลของ Studentship สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแอพลิเคชันของคุณสำหรับโครงการทุนไม่สำเร็จคุณอาจจะยังได้รับการเสนอเป็นสถานที่ประจำในภาควิชาภาษาอังกฤษ คุณควร: ถือเป็นระดับปริญญาโทที่มีส่วนประกอบวิจัยอย่างมีนัยสำคัญเช่นวิทยานิพนธ์, การประชุมตามมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับหรือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า; ที่มีความต้องการที่จะเป็นไปได้ผ่านการตรวจสอบ; ตอบสนองความต้องการหนึ่งในภาษาอังกฤษต่อไปนี้หากระดับของคุณไม่ได้จากมหาวิทยาลัยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (อีเอ็ม): > คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (ด้วยคะแนนสำหรับองค์ประกอบการเขียนที่ 6.0 หรือสูงกว่า) ในระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS); หรือ > อย่างน้อย 575 ในการสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL) สำหรับการทดสอบกระดาษที่ใช้ (ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 4 จาก 6 ในการทดสอบของการเขียนภาษาอังกฤษ) หรืออย่างน้อย 90 ในอินเทอร์เน็ตตาม การทดสอบ (ที่มีคะแนนการเขียนของ 23 หรือสูงกว่า) เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาหลักเป็นเลิศทางวิชาการตามที่ระบุโดยความครอบครองของปริญญาโทหรือในกรณีพิเศษที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แผงเลือกนอกจากนี้ยังคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้: ความสามารถในการวิจัยและการที่มีศักยภาพ การสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการเป็นผู้นำ [-]

PhD in Communications Sociales

L’Université Catholique Du Congo
Campus เต็มเวลา February 2018 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Kinshasa

Au niveau du troisième cycle, les étudiants peuvent acquérir les grades de Diplômé d’Etudes Approfondies, de Docteur et d’Agrégé de l’enseignement supérieur en Communications sociales. [+]

La Faculté des communications sociales a pour but de former à la fois des professionnels de la communication, scientifiquement compétents, et des hommes sensibilisés, prêts à s’engager et à intégrer le message de l’Evangile dans la nouvelle culture créée par les moyens de communication moderne (…) avec de nouveaux langages, de nouvelles techniques et de nouveaux comportements (cf. Jean Paul II, Redemptoris missio, 37), pour identifier quels bénéfices et quels dangers cette culture pourrait présenter pour l’identité et les valeurs africaines. Pour atteindre ses objectifs, la Faculté offre aux étudiants qui y fréquentent les cours, une formation théorique, pratique et humaine, au travers de ses riches enseignements, ses laboratoires et studios de professionnalisation, ses nombreux ateliers, séminaires et conférences ; une formation qui vise à faire réaliser à ses diplômés les tâches suivantes : a) en matière d’information rassembler la documentation utile sur un sujet d’actualité, et faire une analyse pertinente et objective des problèmes actuels. b) en matière d’animation : – préparer et diriger efficacement une réunion, – participer activement à la vie d’un groupe en y favorisant la participation des autres, – œuvrer à l’édification des relations humaines. c) en matière des médias de masse : – élaborer des messages efficaces pour différents groupes cibles, – parler efficacement en public, – servir d’attaché de presse et tenir un organe de presse, – organiser et réaliser une émission de radio ou de télévision. d) en matière d’opinion publique : – savoir apprécier la qualité d’un sondage, – superviser la... [-]

PhD in Communication Studies

European College for Liberal Studies
Campus เต็มเวลา September 2018 สเปน Barcelona ประเทศเบลเยียม Brussels Madrid ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Zurich ประเทศญี่ปุ่น Tokyo Antwerp + เพิ่มขึ้น 8

PhD - Doctor of Philosophy in Communication Studies (60 credits) [+]

. Our postgraduate programs, each with different program requirements, are based on and are fully compatible with the established European and American educational systems. The European guidelines for higher education are outlined in the Bologna agreements. Once a minimum number of credits has been earned, a request for graduation can be submitted. Postgraduate programs are advanced academic programs for college and university graduates, as well as for working professionals wishing to pursue a progressive career in the field of communication and liberal arts. The college’s truly global community provides ample opportunities for students to pursue academic topics of interest and research with an emphasis on globalization, communication and higher education. Not all programs are offered at all campuses. Courses Postgraduate courses are divided into program-specific courses. Electives can be chosen from any of the scheduled courses offered at the postgraduate level. Program-specific courses are scheduled based on enrollments and may not be available at all campuses. Students are recommended to complete courses and earn credits at the highest level possible. Program requirements Total 60 credits Graduate Courses 60 credits Courses (PhD) 15 credits / 3 courses Courses (Communication) 15 credits / 3 courses Courses (Higher Education) 15 credits / 3 courses Dissertation 15 credits Switching to another program once the studies have started is possible as long as the program requirements are met by the end of the studies. Therefore, the decision to switch should be made as early as possible to avoid not meeting the program requirements within the... [-]

ปริญญาเอกในการออกแบบเทคโนโลยีและสังคม

Koc University - Istanbul Turkey
Campus เต็มเวลา September 2018 ตุรกี İstanbul

บัณฑิตสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Koc ต้อนรับการใช้งานสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกในการออกแบบเทคโนโลยีและสังคม [+]

ปริญญาเอกในการออกแบบเทคโนโลยีและสังคม

การพัฒนาในเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายของโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีแปดสาขาพื้นฐานในตลาดโลกที่อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์สามารถเจริญเติบโตได้คือการออกแบบการผลิตภาพยนตร์, เพลง, ภาพเคลื่อนไหว, สื่อโต้ตอบเกมคอมพิวเตอร์ดิจิตอลโฆษณาอาหารและมรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต้องนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแสดงผลและผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ทั่วทุกมุมโลกที่มีความจำเป็นสำหรับการขยายตัวของผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์สามารถจัดการการบรรจบกันของแพลตฟอร์มการสื่อสารที่แตกต่างกันที่สามารถวิเคราะห์คาดการณ์และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของประชาชน (ในฐานะผู้บริโภคหรือประชาชน)... [-]


PhD in Audiovisual Communication

University of Johannesburg
Campus เต็มเวลา February 2018 แอฟริกาใต้ Johannesburg

The Doctoral study programme comprises a thesis that makes an original contribution to the field of Audiovisual Communication on a topic selected in consultation with the Departmental Chairperson. A maximum of four advanced seminars on relevant aspects of the topic of study and an oral examination (the equivalent of two papers each consisting of four modules) as prescribed in the General Regulation book are required. A research article that is suitable for publication in an academic journal is required. [+]

. The Doctoral study programme comprises a thesis that makes an original contribution to the field of Audiovisual Communication on a topic selected in consultation with the Departmental Chairperson. A maximum of four advanced seminars on relevant aspects of the topic of study and an oral examination (the equivalent of two papers each consisting of four modules) as prescribed in the General Regulation book are required. A research article that is suitable for publication in an academic journal is required. Admission requirements A Master’s Degree in Communication is required, with a minimum average of 65%. The general regulation with regard to the duration of the Master’s programme is also applicable in this instance. The closing date for applications for this Degree is 31 October of the preceding year for the first semester and 30 April of the same year for the second semester. Contact details Name: Dr Ylva Rodny-Gumede Tel: 011 559 4112 / Email: yrodny-gumede@uj.ac.za [-]

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS DE CONSUMO

ESPM
Campus นอกเวลา March 2018 บราซิล São Paulo

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM ESPM) teve início em 2006 com o curso de Mestrado acadêmico e teve o curso de Doutorado aprovado em 2012. Tem por objetivo formar professores e pesquisadores de alto nível, com competência de atuação nacional e internacional, capazes de executar e liderar atividades de pesquisa, orientação e ensino na área de comunicação e de consumo. Seu corpo docente e discente tem produção intelectual avaliada em grau máximo pela CAPES. [+]

Informações do Programa

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM ESPM) teve início em 2006 com o curso de Mestrado acadêmico e teve o curso de Doutorado aprovado em 2012. Tem por objetivo formar professores e pesquisadores de alto nível, com competência de atuação nacional e internacional, capazes de executar e liderar atividades de pesquisa, orientação e ensino na área de comunicação e de consumo. Seu corpo docente e discente tem produção intelectual avaliada em grau máximo pela CAPES.

Diferencial e Abordagem

O diferencial do programa é a temática investigada: é o primeiro e único PPGCOM brasileiro inteiramente dedicado ao estudo da interface entre comunicação e consumo e das relações a ela articuladas. A análise crítica sobre a sociedade de massa e do consumo, sobre as culturas midiáticas e as narrativas do capital, inclui o estudo de teorias clássicas e a discussão de abordagens contemporâneas. É prioridade do PPGCOM a promoção de um ambiente intelectual compromissado com a agenda científica nacional e internacional e com desenvolvimento da sociedade brasileira.... [-]


ปริญญาเอกในสื่อและการศึกษาการสื่อสาร

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Campus เต็มเวลา October 2017 โปรตุเกส Lisbon

วัตถุประสงค์หลักของโครงการปริญญาเอกนี้คือการฝึกอบรมนักวิจัยและอาจารย์ในสื่อและเขตการศึกษาการสื่อสาร [+]

ผู้อำนวยการโครงการ

ศาสตราจารย์ Doutor Joséมานูเอลวัลเดอไมย์ Damasio

ข้อกำหนดคุณสมบัติและกฎระเบียบ

ต่อไปนี้อาจนำไปใช้สำหรับโครงการเอกวิทยาศาสตร์การสื่อสาร:

ก) ผู้ถือปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย

ข) ผู้ถือบริติชแอร์เวย์ที่นำเสนอทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสภาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Lusophone มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร, ศิลปะและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในฐานะที่เป็นใบรับรองความสามารถ ข) ผู้ถือนักวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์หรือมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Lusophone มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร, ศิลปะและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในฐานะที่เป็นใบรับรองความสามารถ... [-]


PhD in Marketing

The Hong Kong University of Science and Technology
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 3 - 4  September 2018 ฮ่องกง Hong Kong + เพิ่มขึ้น 1

The goal of the PhD program is to develop outstanding scholars who will become active contributors to marketing knowledge and will go on to secure academic jobs at top international universities. In keeping with this spirit, several of our students have published papers in top research journals while in the program. [+]

The Department of Marketing continuously strives to achieve excellence in research. The faculty members are renowned for high-quality research and frequently publish their work in top international marketing journals, such as the Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Consumer Research (JCR) and Marketing Science (MS). The Marketing Department ranks in the top 10 worldwide in terms of the number of articles published in JMR, JCR, and MS from 2003-2013. The goal of the PhD program is to develop outstanding scholars who will become active contributors to marketing knowledge and will go on to secure academic jobs at top international universities. In keeping with this spirit, several of our students have published papers in top research journals while in the program. One recent graduate was selected for the Marketing Science Institute’s Young Scholar Program, one of the highest accolades a young researcher in the field can receive. The faculty is highly committed to the PhD program and provides students with a stimulating intellectual environment that enables them to become outstanding researchers. They receive rigorous training in the theory and methods of various subfields of marketing, such as consumer behavior and marketing models. State-of-the art courses are offered on themes such as information processing, behavioral game theory, experimental designs, judgment and decision-making, choice modeling, and analytical marketing science. These courses, coupled with the research training, make the PhD a demanding but also rewarding program of study. Apart from gaining in-depth knowledge, students gain hands-on experience in the research process from the... [-]

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Universidade da Coruña
Campus เต็มเวลา นอกเวลา สเปน A Coruña Ferrol

El programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se impartió por primera vez en el curso 2000/2001, coincidiendo con la creación del Departamento Universitario con el mismo nombre. [+]

. Introducción El programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se impartió por primera vez en el curso 2000/2001, coincidiendo con la creación del Departamento Universitario con el mismo nombre. Las áreas de conocimiento del Departamento son Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial e Ingeniería Telemática, que determinan los contenidos básicos del programa. Desde su comienzo, el programa de doctorado se ha orientado a la investigación en estas áreas temáticas, contando con una gran cantidad de solicitudes, superando año tras año la demanda a las plazas ofertadas. El desarrollo de la llamada por unos "Sociedad de la Información" y por otros "Sociedad del Conocimiento", ha convertido al sector de la informática y las telecomunicaciones en uno de los más activos, de mayor crecimiento y de mayor peso específico sobre los indicadores macroeconómicos de todos los países avanzados. La Comisión Europea ha demostrado durante los últimos años un especial interés en los puestos de trabajo/investigación relacionados con la Sociedad de la Información, por medio de la potenciación de la utilización de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos sociales (eGoverment, eLearning, eHealth y eBusiness. etc.). Tenemos así que el desarrollo de sistemas de información en Red implica múltiples tecnologías: redes, multimedia, sistemas inteligentes, metodologías de desarrollo y pruebas, gestión del conocimiento y desarrollo de sistemas híbridos, entre otras. Todo ello aplicable a la bioinformática, al medio ambiente, a las ciencias básicas, la ingeniería civil, etc. Por ello creemos que el Programa de Doctorado propuesto tiene un... [-]

Doctor of Philosophy in Professional Communication

IUMW - International University of Malaya-Wales
Campus เต็มเวลา October 2017 ประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur

The research in the PhD programme is an in-depth investigation of specific research issues related to a professional communication discipline with the aim of enhancing and contributing to new knowledge in that discipline. [+]

At IUMW, our main business is providing you with quality and globally relevant education in Professional Communication. Our Doctor of Philosophy (PhD) programme is aimed prepare students for a career as an academic or a researcher in the public or private sector. It is a sign of expert knowledge, power and limitless opportunities. Students are expected to have strong theoretical and research methodological foundations and be able to conduct their research fairly independently. Our PhD programme also is designed to mould students into more than just an expert within their field. It is mean to nurture students into becoming the catalyst of human development for the betterment of mankind through groundbreaking ideas, analytical skills and the power of knowledge. Your educational journey has been meticulously designed to unlock full potential towards pursuing professional certification and postgraduate studies. All these and much more in unique education package inclusive of a vibrant university life in the heart of Kuala Lumpur. Entry Requirements Applicants are required to possess one of the following qualifications: A Master's Degree or its equivalent in the relevant field; OR Other qualifications equivalent to a Master’s Degree, as accepted by the University Senate Programme Structure Phase 1 Coursework Two core courses Research Process and Academic Writing Research Design and Methodology Phase 2 Proposal Defence Each student must present and defend his/her PhD research proposal. The student is only allowed to continue with his/her research to Phase Ill on passing of the defence of his/her proposal Phase 3 Data Collection... [-]

PhD in Media Management

University of Tehran - Kish International Campus
Campus เต็มเวลา September 2018 อิหร่าน Tehran

Course subjects will prepare students for a range of management careers across the media sector, including: economics, business strategy, media policy, intellectual property rights and marketing. [+]

. Course subjects will prepare students for a range of management careers across the media sector, including: economics, business strategy, media policy, intellectual property rights and marketing. Course overview PhD in Media Management examines the economic, managerial, legal and cultural frameworks within which media organisations and industries operate. This course is suitable for those who are an aspiring or existing media manager, or have a strong interest in the media sector. It is a combination of advanced-level media and management-related studies focusing on media and communication as well as media and cultural policy. Special interests International communication; Intracultural communication; Media management; Social communication; strategic management; Organizational behaviour; International social communication law, etc. [-]

PhD in FdV New Frontiers

Center for Research and Interdisciplinary (CRI)
Campus เต็มเวลา September 2018 ฝรั่งเศส Paris

New Frontiers PhD projects aim to expand collective intelligence and contribute to the solutions to global challenges through original research investigations. These projects often sit at the interface of art & design, digital technology, education, and science, however this is not strictly mandatory. For example, past projects have involved learning with games, teaching through research, communication technologies, participatory science, art/design as a means to communicate science, etc. [+]

New Frontiers PhD projects aim to expand collective intelligence and contribute to the solutions to global challenges through original research investigations. These projects often sit at the interface of art & design, digital technology, education, and science, however this is not strictly mandatory. For example, past projects have involved learning with games, teaching through research, communication technologies, participatory science, art/design as a means to communicate science, etc. New Frontiers PhD projects aim to contribute to the solutions to global challenges through novel research investigations. They contribute to mobilizing the collective intelligence towards solutions to societal goals, such as those set forth by the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. The original contribution of the work addresses questions that are relevant in a research context. The PhD supervisor, Thesis Advisory Commitee, dissertation reviewers, and defense jury provide the guidance and details on acceptable content and format of the dissertation. Featured New Frontiers projects: art and science open science games to learn future of research learning and teaching Definition of research projects The research project can be described by addressing the following sets of questions. Students are expected to address these questions at the beginning of their studies and to constantly reformulate the answers as their projects develop over the three years. On the subject matter What problem or challenge will this research address? Does the subject matter itself differ from that of traditional scientific research? If so, how? On the knowledge sought What kinds of knowledge and understanding will this... [-]

PhD in Mass Communication

United Arab Emirates University
Campus เต็มเวลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AL Ain Al Mizhar (Dubai)

http://www.uaeu.ac.ae/en/admission/ph.d.and_professional_doctorate.shtml [+]

. The field of mass communication is expansive as it evolves at a fast clip with communication technologies at the same time that it reflects a symbiotic relationship with older disciplines in the social sciences such as sociology, political science, psychology, history, and literature. This offers the Ph.D. student a broad spectrum of academic foci in which to pursue research interests. Accordingly, the coursework in the UAEU program provides opportunities to pursue study of the effects of new communication technologies on culture (especially in the Arab and/or Islamic region), the role of communication in development, comparative media systems, as well as regulatory frameworks for different media systems. Students must develop a strong grasp of research methodologies to pursue independent study in the field. [-]

ปริญญาเอกในระบบการสื่อสารและข้อมูล

Harbin Engineering University (HEU)
Campus เต็มเวลา September 2018 ประเทศจีน Harbin

นี้การสื่อสารและสารสนเทศระบบมีระเบียบวินัยเป็นเว็บไซต์การหารือระดับแพทย์ มากกว่า 200 เอกสารที่มีการเผยแพร่และกว่า 50 คนจัดทำดัชนีโดย SCI, EI และ ISTP ... [+]

ปริญญาเอกในการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

นี้การสื่อสารและการมีวินัยในระบบสารสนเทศเป็นเว็บไซต์หารือปริญญาโทและปริญญาเอก .There 20 อาจารย์และ 9 รองศาสตราจารย์ 5 ครูแพทย์และ 24 ครูต้นแบบ วินัยได้รับสิทธิในการหารือ วศ.ม. ในปี 1989 และในปี 1996 วศ.ด. วินัยนี้ได้ดำเนินการเป็นผู้นำในซุปเปอร์กว้างระบบสารสนเทศวงจัดอันดับชั้นแรกในการสื่อสารที่ทันสมัย​​และข้อมูลของระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน นับตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรกของนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่ดีมากได้รับการปลูกฝังในการก่อสร้างทางเศรษฐกิจและความทันสมัย​​การป้องกันประเทศ ขณะนี้มีกว่า 300 นักเรียนจ๋ายในการศึกษา มากกว่า 200 เอกสารที่มีการเผยแพร่และกว่า 50 คนจัดทำดัชนีโดย SCI, EI และ ISTP; 55 โครงการระดับชาติและระดับกระทรวงและ 26 โครงการของภาคอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินการ2 โครงการมีการประชุมที่ได้รับรางวัลชั้นสองของความคืบหน้าเทคโนโลยีจังหวัดเฮย์หลงเจียง 1 โครงการที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับที่สาม ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยคือระบบสารสนเทศซุปเปอร์กว้างห้องปฏิบัติการระบบการสื่อสารศูนย์ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเสมือนซึ่งมีค่าใช้จ่ายหยวน 800,000yuan วินัยเปิด 17 หลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่จำเป็นที่สำคัญสำหรับจ๋ายและผู้สมัคร วศ.ด. ... [-]


PhD in Information and Communication Engineering

Nanjing University Of Posts And Telecommunications
Campus เต็มเวลา September 2018 ประเทศจีน Nanjing

PhD in Information and Communication Engineering [+]

. The Requirements of Educational Background 1. For those who pursue a bachelor's degree, the applicant must have a high school diploma, excellent performance during high school period, and good health. In principle, not older than 25 years of age. 2. For those who pursue a master's degree, the applicant must have a related bachelor degree, excellent performance during undergraduate study, and good health. In principle, not older than 35 years of age. 3. For those who pursue a doctor's degree, the applicant must have a related master degree, excellent performance during graduate study, and good health. In principle, not older than 40 years of age. The Language Requirements Undergraduate and graduate admission should meet requirements of IELTS or TOEFL. If the applicant has no corresponding certificate, he/she can participate in language training, and could start the professional learning phase after passing the training. The Application Materials 1. NUPT application form; 2. highest graduation certificate; 3. college transcript; 4. one recommendation letter; 5. resume; 6. study plan; 7. passport; 8. passport-sized photo. Admission Procedures 1. NUPT will issue the applicant a scanned pre-admission letter if he/she is qualified,and he/she needs pay the accomadation fee(4000rmb),application fee(400) and insurance fee(600),altogher 5000rmb in advance in due 10 days,then NUPT will issue the "admission notice" and JW202 to the applicant.About the scholarship, for the new students,all of them can get first level scholarship (TUITION FREE) for the first year,for more information on scholarship,check "NUPT International Student Scholarship Management Regulations". 2. The admitted applicant should... [-]