Keystone logo

37 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การศึกษาพลังงาน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาพลังงาน (37)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาพลังงาน

ปริญญาเอกเป็นปริญญาที่ต้องใช้เวลา 4-6 ปีในการวิจัยในสาขาที่เลือก จำเป็นต้องมีวิทยานิพนธ์เพื่อจบหลักสูตรปริญญาและผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้นำสิ่งใหม่ ๆ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านการศึกษา

ปริญญาเอกด้านพลังงานคืออะไร? พลังงานครอบคลุมหลากหลายหัวข้อรวมถึงประสิทธิภาพความยั่งยืนเทคโนโลยีใหม่และเรื่องกฎหมาย พลังงานทดแทนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของการศึกษาในขณะนี้; ผู้สมัครระดับปริญญาเอกสามารถวิจัยประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้ หลักสูตรอาจจะมีมากกว่ามือบนและมองไปที่การสร้างและการบำรุงรักษาแหล่งพลังงาน

การศึกษาระดับปริญญาด้านพลังงานเป็นวิธีที่ดีในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบสูง นอกสถานที่ทำงานความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของคุณและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ปริญญาเอกยังสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านเงินเดือนหรือตำแหน่ง

ในการกำหนดต้นทุนของปริญญาเอกจำเป็นต้องมีทางเลือกเพียงไม่กี่โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยและเวลาที่จำเป็นในการทำหลักสูตรปริญญา ค้นหาโรงเรียนที่คุณเลือกจากค่าธรรมเนียมที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอกและหาหนังสือที่คุณต้องการเพื่อให้รูปทรงดีขึ้น

ปริญญาเอกด้านพลังงานสามารถนำไปสู่ความหลากหลายของอาชีพ กลุ่มนักลงทุนอาจจ้างคนที่มีระดับนี้เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของแหล่งพลังงานที่ดีขึ้น กลุ่มการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอาจต้องการใครสักคนที่มีชุดความรู้นี้เพื่อช่วยส่งเสริมพลังงานสีเขียว ผู้ผลิตพลังงานอาจมองหาผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเพื่อการจัดการการวิจัยหรือพัฒนา

พลังงานเป็นหัวข้อที่นำเสนอในหลายโรงเรียนทั่วโลกรวมถึงระดับปริญญาเอก การหาโรงเรียนที่เหมาะสำหรับความสนใจของคุณนั้นง่ายพอ ๆ กับการป้อนข้อมูลเล็กน้อย ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร