Keystone logo

8 ไม่เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี การวางระบบอัตโนมัติ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • การวางระบบอัตโนมัติ
  • ไม่เต็มเวลา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่เต็มเวลา ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี การวางระบบอัตโนมัติ

นักเรียนที่สนใจในด้านวิศวกรรมและการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงอาจต้องการที่จะศึกษาระบบอัตโนมัติ ผ่านความหลากหลายของการเรียนนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและรักษาอุปกรณ์อัตโนมัติระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว นอกจากนี้วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ ในบางประเทศการผลงานวิจัยทางวิชาการนี้ อาจจำเป็นต้องทำการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเรียนรู้นอกเวลาช่วยให้ได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาได้ก็ตาม เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค่อยๆ สะสมหน่วยกิตที่นับเป็นคุณสมบัติขั้นสุดท้าย