Keystone logo

26 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี การวางระบบอัตโนมัติ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • การวางระบบอัตโนมัติ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (26)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี การวางระบบอัตโนมัติ

โปรแกรมปริญญาเอกมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของแต่ละวิชา บุคคลที่ได้รับปริญญาดังกล่าวได้ทำวิทยานิพนธ์ของตนเองในสาขาที่เลือกไว้และใช้การวิจัยต้นฉบับทั้งหมดเพื่อทำเช่นนั้น

ปริญญาเอกในระบบอัตโนมัติคืออะไร? ในโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการอันทันสมัยในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น biomimetrics, bi-robotics, prothetics และ nano-technology ในระหว่างการวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการอาจพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและเป็นงานแรกซึ่งอาจมีรายละเอียดในเอกสารหรือวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์และตีพิมพ์โดย peer-reviewed บุคคลอาจมีความสามารถในการวิเคราะห์ทบทวนและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบและส่วนประกอบสำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์

บุคคลที่จบการศึกษาจากโปรแกรมนี้อาจมีทักษะที่น่าพอใจและสหวิทยาการจำนวนมากรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมากมายความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์และความเข้าใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อน แต่ละคุณลักษณะเหล่านี้อาจใช้ประโยชน์ได้ดีในการศึกษาต่อและชีวิต

ค่าใช้จ่ายของปริญญาเอกทั้งหมดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมทั้งตำแหน่งของโรงเรียนและโปรแกรม บุคคลควรปรึกษากับที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนสมัคร

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้อาจประสบความสำเร็จในหลายสาขาที่น่าสนใจ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนายานยนต์วิศวกรรมชีวการแพทย์เภสัชกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์พลังงานและรัฐบาล พวกเขาอาจจะกลายเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรหุ่นยนต์วิศวกรฝ่ายขายผู้ประกอบการหรือช่างไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลต่างๆอาจมุ่งเน้นไปที่การช่วยองค์กรต่างๆในการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนสำหรับวิศวกรรมและการผลิตที่ปลอดภัยและคล่องตัวขึ้น พวกเขาสามารถทำการวิจัยในชีวิตประจำวันและให้รายงานรายละเอียดแก่วิศวกร

สถาบันหลายแห่งเสนอปริญญาเอกในด้าน Automation แต่ในท้ายที่สุดบุคคลที่ได้รับปริญญาของตนขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งงบประมาณและข้อ จำกัด ด้านเวลา หลักสูตรออนไลน์มีความยืดหยุ่นมากที่สุดทำให้เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ทำงาน ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร