PHDSTUDIES

หน้า 2 จาก 6, <small>การจัดการศึกษา Programs - Search for the top PhD programs here - การจัดการศึกษา</small>

ดุษฎีบัณฑิต 16-30 (จาก 76). การจัดการศึกษา: Search here for การจัดการศึกษา programs. Get all school and PhD information directly, save time and contact the PhD admissions here!

76 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการศึกษา Filter

เอกการจัดการ

Atlantic International University
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

เป้าหมายของการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.Sc) คือการเตรียมนักเรียนให้พัฒนาบทบาทความเป็นผู้นำในสาขาของตนโดยการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการใช้ทฤษฎีและการปฏิบัติ โปรแกรมนี้มุ่งเ ...

อ่านเพิ่มเติม

ดุษฎีบัณฑิตในการบริหารโครงการ

Atlantic International University
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
สเปน
ชาวโปรตุเกส
ออนไลน์

เป้าหมายของการจัดการโครงการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Project Management) คือการให้ความรู้ความชำนาญที่จำเป็นในการทำหน้าที่เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในโครงการชั้นนำโดยใช้ทฤษฎีและการปฏ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

ISEG - Lisbon School of Economics & Management
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก โปรแกรมคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางคณิตศาสตร์และเทคนิคเพื่อ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการจัดการการดำเนินงาน

The Hong Kong University of Science and Technology
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;6 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก โปรแกรมในการจัดการการดำเนินงานเน้นวิธีการตามรูปแบบและการวิจัยการปฏิบัติมีเหตุผล นักเรียนได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและกรอบการวิเคราะห์จากงานวิจัยเศรษฐ ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาการจัดการ

Nanhua University Institute of International and Cross-Strait Affairs
ดุษฎีบัณฑิต
22 ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;7 ปี
02 ม.ค. 2021
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้จัดให้มีโหมดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงโดยเร็วที่สุดรวมทฤษฎีกับการปฏิบัติปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพร้อมด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนปริญญาเอกร่วม

Silesian University Of Technology
ดุษฎีบัณฑิต
ต.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Silesian University Of Technology จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในโรงเรียนปริญญาเอกร่วม โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดำเนินการด้านการวิจัยที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์

James Madison University
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์เน้นหลักการทางธุรกิจความรับผิดชอบและทฤษฎีความเป็นผู้นำและการประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นทุกส่วนของการปฏิรูปที่กลุ่มประเทศได้ให้การต้อนรับว่ามีความสำคัญสำห ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการจัดการเหตุฉุกเฉิน

North Dakota State University - Graduate School
ดุษฎีบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

North Dakota State University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย โปรแกรมการจัดการเหตุฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับอาชีพที่สอนนักเรียนการจัดการเหตุฉุกเฉิ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในธุรกิจและการจัดการ

Corvinus University of Budapest
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
4 ภาคเรียน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก โปรแกรมในธุรกิจและการจัดการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำวิจัยที่มีคุณภาพสูงในด้านการจัดการและด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในการจัดการ

SMC Business School
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
36 เดือน
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาเอก / ดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการมุ่งเน้นไปที่การสำรวจกลยุทธ์การจัดการขั้นสูงและประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ช่วยเหลือผู้เรียนในขณะที่พวกเขาออกแบบดำเนินการและประยุกต์ใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการจัดการ

McGill University, Desautels Faculty of Management
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Desautels Ph.D. (HEC-Montreal, Concordia, UQAM, and McGill) มีส่วนร่วมในโครงการปริญญาเอกร่วมกัน เป็นผลให้นักเรียนได้รับการเข้าถึงข้อเสนอที่อุดมไปด้วยเอกจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แล ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในเทคโนโลยีการขนส่งและการจัดการ

University of Pardubice
ดุษฎีบัณฑิต
ก.ย. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
31 May 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางทฤษฎีและระเบียบวิธีในเทคโนโลยีการขนส่งและการจัดการ มันจะลึกความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติแ ...

อ่านเพิ่มเติม

ดุษฎีบัณฑิต

University of Warsaw, Faculty of Management
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
ขัด
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับปริญญาเอก (ที่เรียกว่ารายวัน) ที่คณะบริหารจะดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะและในปี 2538 เรียกว่า การศึกษาต่อนอกหลักสูตรซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าร่วม ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. ) ด้านความเป็นผู้นำและนโยบายศึกษาทางการศึกษา

UAEU United Arab Emirates University
ดุษฎีบัณฑิต
ส.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
4 ปี
28 ก.พ. 2021
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สมาธิในการเป็นผู้นำและการศึกษานโยบายในการศึกษาต้องมีอย่างน้อย 60 ชั่วโมงเครดิต 30 ชั่วโมงซึ่งจะนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของ UAEU นักเรียนควรเรียนเต็มเวลาโดย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก ในการจัดการ

Luiss PhD programs
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

LUISS Ph.D. โปรแกรมการจัดการเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัย แต่ไม่ใช่วินัยสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง มันมีความเข้มข้นในกลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมและผู้ประก ...

อ่านเพิ่มเติม