หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร PhD

PhD หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นปริญญาที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้กับผู้ที่สำเร็จปริญญาเอก ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดที่มีในสาขาวิชานั้นๆ

การสำเร็จ PhD ออนไลน์สามารถส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพมากยิ่งขึ้น สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลวัยทำงานที่สนใจในด้านการเป็นผู้นำ, วิชาการ, ที่ปรึกษา, การวิจัย และผู้ประกอบการ วุฒิการศึกษา PhD สามารถให้ประโยชน์หรือคุณวุฒิที่ต้องการได้

มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้มีการจัดสอนหลักสูตร PhD เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักศึกษาที่จะมีความชำนาญการในด้านต่างๆ เช่นธุรกิจ, วิศวกร, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, การแพทย์, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ศิลปะ, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ฯลฯ

ความหลากหลายของหลักสูตร PhD ที่แตกต่างอาจทำให้คุณท้อใจ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นการค้นหาของคุณ โดยลองดูหลักสูตรปริญญาเอกที่นิยมมากที่สุด ตามรายการด้านล่างนี้

ปริญญาเอกเพิ่มเติมใหม่

Sunway University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

มกราคม 30, 2018
โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการค้นคว้าของคุณในสาขาวิชาชีววิทยา

Kaunas University of Technology

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี (เทคโนโลยี)

กุมภาพันธ์ 10, 2018
วิศวกรรมเคมี Ph.D. การศึกษาเป็นแบบดั้งเดิม, การวิจัยตามปกติสี่ปีหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งให้:

China University of Petroleum

ปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยา

กุมภาพันธ์ 11, 2018
… [+]ธรณีวิทยาเป็นระบบองค์ความรู้ที่ศึกษาส่วนประกอบของวัสดุโครงสร้างภายในและลักษณะภายนอกของโลกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นดินกับประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของโลก [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง