Keystone logo

11 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ชีววิศวกรรม 2023

ภาพรวม

นักศึกษาวิศวกรรมชีวการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและชีวการแพทย์ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวภาพประกอบด้วยอวัยวะวิศวกรรมแบคทีเรียที่ออกแบบมาเพื่อผลิตสารเคมีที่เฉพาะเจาะจงและอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยที่มีขนาดกะทัดรัด

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • ชีววิศวกรรม
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (11)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน