Keystone logo

20 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ชีวการแพทย์ศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • ชีวการแพทย์ศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (20)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ชีวการแพทย์ศึกษา

หนึ่งในสาขาการศึกษาที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ชีวเวชศาสตร์ คือการศึกษาด้านโรคติดเชื้อและสิ่งกระตุ้นทางชีวภาพ เมื่อทราบสาเหตุของการเกิดโรค การวิจัยในสิ่งที่สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบของโรค อาจสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมาก