Keystone logo

2 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ความยั่งยืนด้านสังคมศึกษา 2023

ภาพรวม

ชั้นเรียนเพื่อความยั่งยืนทางสังคมมักศึกษาการใช้แนวความคิดจากหลายสาขาวิชาเพื่อประเมินความยั่งยืนของแนวโน้มต่างๆที่มีความสำคัญกับมนุษย์ ชั้นเรียนมักจะพิจารณาประเด็นต่างๆเช่นจริยธรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองและการพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาความยั่งยืน
  • ความยั่งยืนด้านสังคมศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาความยั่งยืน (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง