Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การบำบัดแก้ไขการพูด ความผิดปกติของการสื่อสาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • การบำบัดแก้ไขการพูด
  • ความผิดปกติของการสื่อสาร
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การบำบัดแก้ไขการพูด ความผิดปกติของการสื่อสาร

นักเรียนที่มุ่งทำงานกับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการพูด สูญเสียการได้ยิน หรือความท้าทายด้านการสื่อสารประเภทอื่น ๆ อาจต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับความผิดปกติในการสื่อสาร หลักสูตรอาจรวมถึงการฝึกงานและการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงชั้นเรียนเกี่ยวกับภาษามือ กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา และอื่นๆ