Keystone logo

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ความปลอดภัยในการบิน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การบิน
สาขาการศึกษา
  • การบิน (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

Clear filters

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ความปลอดภัยในการบิน

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยในการบิน การฝึกอบรม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ขั้นตอนการควบคุมการจราจรทางอากาศ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย อาจมีการสำรวจ