Keystone logo

29 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา เทววิทยา คริสเตียนศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • คริสเตียนศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (29)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา เทววิทยา คริสเตียนศึกษา

พื้นที่ของการศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์หมายถึงการศึกษาของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์อัครสาวกนิกายที่แตกต่างกันและความศรัทธาและความเชื่อ หลายโปรแกรมยังแนะนำให้นักเรียนศาสนาอื่น ๆ เช่นศาสนาอิสลามและยูดาย