Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 27 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน คริสเตียนศึกษา 2023/2024

27 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน คริสเตียนศึกษา 2023/2024

ภาพรวม

พื้นที่ของการศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์หมายถึงการศึกษาของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์อัครสาวกนิกายที่แตกต่างกันและความศรัทธาและความเชื่อ หลายโปรแกรมยังแนะนำให้นักเรียนศาสนาอื่น ๆ เช่นศาสนาอิสลามและยูดาย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • คริสเตียนศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (27)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน