Keystone logo

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

คณิตศาสตร์เชิงคำนวณเป็นสาขาสหวิทยาการที่อาจรวมเอาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ วิทยาการจัดการ และวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูล โปรแกรมประเภทนี้อาจเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง