Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาองค์ประกอบ
  • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

หลายคำแนะนำและความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมเสริมในชั้นเรียนที่มีการโต้ตอบบนมือกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถดูการเขียนในการดำเนินการ นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงละครอ่านบทกวีการฉายภาพยนตร์และการแสดงตลอดทั้งร้อยแก้วชุมชนโดยรอบ