Keystone logo

3 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรที่ยั่งยืน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาความยั่งยืน
  • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  • การเกษตรที่ยั่งยืน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาความยั่งยืน (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรที่ยั่งยืน

นักเรียนเกษตรยั่งยืนมักจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร การศึกษาระดับปริญญาในสาขานี้สามารถเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในสถาบันวิจัยหรือบริษัทปศุสัตว์ นอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผลและการทำฟาร์มแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนวิชาสถิติและจุลชีววิทยาได้อีกด้วย