Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การออกแบบสิ่งทอ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านการออกแบบ
 • การออกแบบสิ่งทอ
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านการออกแบบ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

   ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การออกแบบสิ่งทอ

   การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งทออาจนำเสนอบุคคลที่มีการสัมผัสกับผ้าและสิ่งทอในวงกว้าง แต่อาจให้คำแนะนำในการทอถักทอหรือเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนอาจได้รับการสอนพื้นฐานในการระบุผ้าสิ่งทอการพิมพ์และการผลิต