Keystone logo

6 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการออกแบบ การออกแบบ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านการออกแบบ
 • การออกแบบ
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านการออกแบบ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการออกแบบ การออกแบบ

  การออกแบบศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักออกแบบเสื้อผ้า, นักออกแบบภูมิทัศน์, นักวางผังเมืองและนักวิจัยผลิตภัณฑ์ หลักสูตรช่วยให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้กับความรู้ใหม่ๆ ด้านการออกแบบอย่างมืออาชีพ เช่น เทคโนโลยีเครื่องแต่งตัว