Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การอนุรักษ์ 2023

ภาพรวม

การศึกษาด้านการอนุรักษ์มุ่งไปที่ภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพระบบนิเวศ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง และยังสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ, การเมืองและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ศิลปศึกษา
  • ศิลปะ
  • การอนุรักษ์
สาขาการศึกษา
  • ศิลปศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน