Keystone logo

4 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาองค์ประกอบ 2023

ภาพรวม

การศึกษาองค์ประกอบจะศึกษาทฤษฎีและฝึกการเขียนคำแนะนำ สาขาการศึกษานี้เรียกว่าวาทศิลป์และองค์ประกอบ, องค์ประกอบและการเขียนศึกษา หลักสูตรเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการใช้การเขียนและช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงออกผ่านภาษาเขียนได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาองค์ประกอบ
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน