Keystone logo

8 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 2023

ภาพรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกอาจพิจารณาโครงการในการศึกษาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นักเรียนอาจได้เรียนรู้ถึงผลกระทบในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนดาวเคราะห์และการดำเนินธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาความยั่งยืน
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาความยั่งยืน (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน