Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การบินพลเรือน 2023

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การบินพลเรือน 2023

overview

ปริญญาการบินพลเรือนอาจแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการแยกการบินทั่วไปออกเป็นการบินเชิงพาณิชย์และการบินส่วนบุคคล ผู้คนที่ใฝ่หาการศึกษาสูงเช่นนี้อาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตารางเวลาการขนส่งทางอากาศด้วย

read_more

filters

 • การบิน
 • การบินพลเรือน
fields_of_study
 • การบิน (1)
  • back_to_main_category
  locations
  find_more_locations
  degree_type
  duration
  study_pace
  teaching_languages
  teaching_languages
  study_format