Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 15 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การบัญชี 2024

15 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การบัญชี 2024

ภาพรวม

การบัญชีคือ การปฏิบัติของนักบัญชีและนักเรียนที่สนใจจะต้องสำเร็จหลักสูตรที่จำเป็น การศึกษาโดยทั่วไปอาจรวมถึงการเรียนในด้านบัญชีและการเงิน และสามารถเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การบัญชี
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (15)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน