Keystone logo

8 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การจัดการวิศวกรรม 2023

ภาพรวม

เพื่อให้ได้ปริญญาในการจัดการทางวิศวกรรม คือการเตรียมพร้อมที่มุ่งมั่นสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านเทคนิค ในสาขาวิชานี้ นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุด โดยการเรียนหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การผลิตการก่อสร้างและวิศวกรรมอุตสาหการ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • การจัดการวิศวกรรม
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน