Keystone logo

1 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 2023

ภาพรวม

นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจอาจสนใจโปรแกรมการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ระเบียบวินัยนี้จะศึกษาองค์ประกอบหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน