Keystone logo

64 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การจัดการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การจัดการศึกษา
  • การจัดการ
สาขาการศึกษา
  • การจัดการศึกษา (64)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา การจัดการ

สาขาการจัดการมักใช้กับบุคคลในตำแหน่งผู้นำในธุรกิจ นักเรียนที่ต้องการการศึกษาด้านการจัดการสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรของตนได้ พวกเขายังสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาด้านการบริหารและพนักงาน