Keystone logo

8 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา กลยุทธ์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • กลยุทธ์
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (8)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา กลยุทธ์

หลักสูตรกลยุทธ์ เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีทักษะการประสานงานและการวางแผนที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะการสอนบุคคลเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการจัดการ อาจกล่าวถึงการวิเคราะห์ผู้ประกอบการและยุทธศาสตร์ขององค์กร