หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร PhD ยอดนิยม

PhD เป็นคำย่อของ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยในสาขาการศึกษาที่กำหนด งานวิจัยนี้ต้องนำไปสู่ฐานความรู้ปัจจุบันที่สำคัญ และต้องเสร็จสิ้นการทำดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ปกติแล้วดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์จะต้องเสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการศึกษานั้น และหลังจากประสบความสำเร็จจะได้รับมอบวุฒิการศึกษา PhD โดยทั่วไป PhD มักจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษา แต่บางครั้งอาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยและหลักสูตร

มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งและหลายหลักสูตรที่มีหลักสูตร PhD ชั้นนำระดับสากล นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ หลักสูตร PhD ที่นิยมนั้นมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงปริญญาเอกในวิชาชีพด้านสุขภาพ, จิตวิทยา, วิศวกรรม, การศึกษา, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มีหลักสูตร PhD ที่นิยมในแต่ละประเทศ นักศึกษาสามารถพิจารณาเลือกศึกษา PhD ได้จากหลายประเทศ

ลองดูบางส่วนของหลักสูตร PhD ด้านล่างนี้ - คุณอาจพบหลักสูตร PhD ที่คุณต้องการ!

ปริญญาเอกและ DBA (ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ)เพิ่มเติมใหม่

University of Kent, School of Engineering and Digital Arts

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

พฤศจิกายน 7, 2018
โรงเรียนวิศวกรรมและศิลปะดิจิทัลมีปริญญาด้านการวิจัยที่หลากหลายในสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Electronic, Control and Information Engineering ในสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่กระตุ้นอย่างมาก โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการทำงานและมีความภาคภูมิใจในการให้นักเรียนมีอิสระในการตระหนักถึงศักยภาพสูงสุด… [+] [-]

Vienna Graduate School Of Finance

ปริญญาเอกด้านการเงิน

พฤศจิกายน 1, 2018
Vienna Graduate School Of Finance (VGSF) ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะมีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่โดดเด่นในการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอกด้านการเงินของเรา VGSF เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างสามสถาบันคือสถาบัน Advanced Studies (IHS) มหาวิทยาลัยเวียนนาและ WU (Vienna University of Economics and Business)… [+] [-]

IMPRS for Molecular Life Sciences

PhD วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

พฤศจิกายน 5, 2018
International Labs Max Planck Research School for Molecular Life Sciences: จากโครงสร้างทางชีวภาพไปจนถึง Neural Circuits (IMPRS-LS) ปัจจุบันมีการเปิดรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญ… [+]าเอกอย่างเต็มที่ [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

PhD คืออะไร?

PhD เป็นคำย่อของ "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต" คำที่ทำให้เกิดความเข้าใจสับสน เช่นเดียวกับ "ศิลปะ" การใช้คำว่า "ปรัชญา" ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ความหมายพื้นฐานของ "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต" คือการที่คุณได้รับวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ในสาขาวิชาการศึกษานั้นๆ วุฒิการศึกษาที่สูงที่สุดในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็น "วุฒิการศึกษาระดับสุดท้าย" การรับสมัตรงานอาจระบุว่าคุณต้องได้รับปริญญาลำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นการจำแนกปริญญาเอก จากปริญญาโทซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับกลางและมีคุณวุฒิที่ต่ำกว่า

วุฒิการศึกษาที่ใช้คำนำหน้าว่า "ด๊อกเตอร์" เรียกอีกอย่างได้ว่า "ปริญญาเอก" คุณอาจจะรู้จักปริญญาที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักว่า "ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์" ซึ่งหมายความว่าผู้ได้รับปริญญานึ้ยังไม่สำเร็จหลักสูตรปริญญาเอก แต่ได้ประสบความสำเร็จในบางสิ่ง (เช่น ได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม) ซึ่งสมควรได้รับเกียรตินั้น ตรงข้ามกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คือ "วุฒิการศึกษาปริญญาเอก" คุณอาจจะเห็นคำนี้ในโฆษณารับสมัครงาน; วัตถุประสงค์คือเพื่อบ่งชี้ว่า ถ้าคุณมีเพียงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุณจะไม่สามารถสมัครงานนั้นๆ ได้

มีปริญญาเอกให้เลือกศึกษามากมาย และหนึ่งในนั้นคือ PhD ทางเทคนิค ตัวย่อควรจะเขียนคั่นด้วยจุดดังนี้ : Ph.D. และอักษร 'h' ใช้พิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีเงื่อนไขและธรรมเนียมแตกต่างกันไป ทุกวันนี้เป็นธรรมดาที่จะเห็นใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่โดยไม่มีจุดคั่น : PHD

PhD เป็นหนึ่งในปริญญาเอกที่เก่าแก่ และช่วยค้ำจุนประเพณี, ประวัติศาสตร์ และเป็นที่ยกย่อง PhDs เป็นวุฒิการศึกษาทางวิชาการแบบดั้งเดิม ไม่ใช่ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (ไม่ได้ใช้กับอาชีวศึกษา) อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างนี้มีการเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ คุณสามารถศึกษา PhD ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ, สังคมสงเคราะห์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถศึกษา PhD ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเดิมทีใช้ MFA เป็นวุฒิการศึกษาลำดับสุดท้าย

ประโยชน์ที่ได้รับจาก PhD รวมถึงเกียรติที่จะถูกยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นผู้มีอำนาจและมีความสามารถในการทำงานระดับสูง PhD เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงทักษะการวิจัยขั้นสูง และคุณสมบัติในการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ในยุคของเทคโนโลยีและข้อมูล ภายในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นที่จะต้องศึกษามากขึ้นและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมา

การสำเร็จการศึกษา PhD เป็นความสำเร็จที่คุ้มค่า ถ้าคุณเป็นผู้ที่จริงจังต่อการแสวงหาความรู้ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังพิจารณาเข้าศึกษาปริญญาเอกเพื่อความพึ่งพอใจส่วนตัว คุณควรพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเข้าศึกษาหลักสูตร PhD นั้นยากและต้องมีความมุ่งมั่นจริงจังอย่างมาก การรับสมัครนั้นเข้มงวด และคุณอาจจะต้องสำเร็จปริญญาโทมาก่อนแล้ว หลักสูตรปริญญาเอก มักจะเริ่มต้นด้วยการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการ ในตอนท้าย คุณต้องทำการสอบคัดเลือกและบางทีอาจจะมีการสอบปากเปล่าด้วย บางหลักสูตรมีการฝึกงานภาคสนาม หรือประสบการณ์การดูแลควบคุมทางคลินิก มักจะใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการฝึก โครงการสุดท้ายเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่โครงการที่แสดงถึงระดับความชำนาญการในสาขาวิชาของตนเอง โครงการนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการยื่นเสนอโครงการ ใช้เวลาหลายปีเพื่อสำเร็จและจบโครงการด้วยการสอบปากเปล่าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อหน้าคณะกรรมการ

หลักสูตร PhD มักต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษา และอาจมากถึง 9 ปี ส่วนใหญ่แล้วจะจำกัดเวลาอยู่ที่ 8-10 ปี เหตุผลที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่เพราะการเรียนที่ยากแต่อาจเพราะการดำเนินชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวย นักศึกษาปริญญาเอกมักเข้าศึกษาในช่วงชีวิตของการแต่งงาน, เลี้ยงดูบุตร และการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวที่สำคัญ นอกจากนี้ ในบางประเทศคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือจำนวนหนึ่งในช่วงการศึกษาปริญญาเอกของคุณและจำเป็นที่ต้องได้รับระหว่างนั้น ซึ่งอาจทำให้ความตั้งใจ สมาธิในการศึกษาของคุณลดลง

เงินทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อกำหนดและประเทศที่เข้าศึกษา เงื่อนไขที่เหมาะคือการเข้าโปรแกรม "รับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน" ซึ่งหมายความว่าทางมหาวิทยาลัยละเว้นค่าเล่าเรียนของคุณ และคุณจะได้รับเงินค่าครองชีพ / หรือรับประกันการจ้างงาน ซึ่งมักจะเป็นงานด้านการสอนหรือผู้ช่วยการวิจัย ทุนการศึกษาหรือ "fellowships" มีอยู่มากมาย ; ทุนการศึกษารับเป็นตัวเงิน ในขณะที่ fellowships มักจะหมายถึงงาน เช่นการฝึกงาน ซึ่งเป็นพึ้นฐานที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพของคุณ

วันนี้ คุณสามารถสำเร็จการศึกษา PhD ออนไลน์ได้ หลักสูตรปริญญาเอกออนไลน์มีข้อได้เปรียบบางประการ: คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ตามตารางเวลาของคุณเอง และให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัวของคุณ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนหรือย้ายที่อยู่ไปยังมหาวิทยาลัยที่ห่างไกล หลักสูตรปริญญาออนไลน์นั้นมีราคาถูกสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะเสนอการเรียนการสอน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาสำหรับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพและอื่นๆ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา

การศึกษาปริญญาหลักสูตรออนไลน์กำลังได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือ ผู้จ้างงานบางคนยังคงเข้าใจว่า PhD หลักสูตรออนไลน์นั้นด้อยกว่าการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ แต่ในขณะที่หลายคนเชื่อว่าความสารถรอบตัวทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัย ปริญญาเอกหลักสูตรออนไลน์ มีความเข้มงวดไม่ต่างกับหลักสูตรดั่งเดิม (อย่างน้อย คุณก็มั่นใจได้) และมีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่่อนร่วมชั้นเรียนได้เช่นกัน

หลักสูตรปริญญาเอกที่นิยม จะได้รับการวางแบบแผนที่สำคัญต่ออาชีพเพื่อช่วยคุณหางานที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมในช่วงปีของการศึกษา สี่งที่บ่งบอกลักษณะของหลักสูตรที่ดี คือความสะดวกที่คุณสามารถพบกับอาจารย์ ที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคุณได้

หลักสูตร PhD ให้คุณมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีเกียรติและเงินได้ที่มั่นคง คุณควรค้นหาความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร: บางสาขาวิชา เช่นมนุษยศาสตร์ มีผู้จบการศึกษา PhDs จำนวนมาก ทำให้มันเป็นการยากที่จะได้งาน โดยเฉพาะถ้าคุณมองหางานอย่างเช่น อาจารย์ สาขาวิชาอื่นๆ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยหลักแล้ว ถ้าสาขาวิชานั้นต้องขยายขอบข่ายความรู้ ก็มีความจำเป็นต้องทำงานวิจัย และเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินเพื่อในสาขาวิชานั้นมีเปิดสอนหลักสูตร PhD หลักสูตร PhD ในสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด และการศึกษาเชิงพัฒนา เป็นเพียงไม่กี่หลักสตรที่เป็นหลักที่มั่นคงสำหรับอนาคตการทำงานและเงินเดือนที่คาดหวัง